Petronel Zahariuc

Petronel Zahariuc, prof. univ. dr., Facultatea de Istorie din Iași

Domeniile de competenta ale directorului de proiect: istorie medievala a romanilor: titular al cursului si seminarului de istorie medievala a romanilor la Facultatea de Istorie a Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi.

Coordonator a mai multe zeci de lucrari de licenta ale studentilor, autor a unui insemnat numar de articole publicate in reviste recunoscute din tara si indexate in baze de date internationale si a volumului Tara Moldovei in vremea domniei lui Gheorghe Stefan voievod (1653-1658), la Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2003, 609p.+14pl; prin acest volum s-a adus o contributie insemnata la cunoasterea politicii externe a Tarilor Romane, in secolul al XVII-lea, mai ales prin valorificarea unui mare numar de documente publicate de istoricii maghiari si ucraineni, dar nefolosite in istoriografia romaneasca; 2) istoria Bisericii ortodoxe din Tarile Romane; a cercetat indeosebi legaturile Tarilor Romane cu Muntele Athos, dar si cu Bisericile si manastirile din intregul spatiu ortodox, si a publicat cateva studii privitoare la raporturile cu Epirul, Serbia, Ucraina si Bulgaria; 3) istoria Bisericii catolice din Moldova; a redactat capitolele de istorie medievala si moderna ale comunitatilor catolice din localitatile Gheraesti si Adjudeni, totodata este angrenat intr-un proiect privitor la publicarea fondului documentar al Episcopiei romano-catolice de Iasi; 4) preocupari de istoria artei medievale romanesti (a scris despre manastirile Golia, Barnovschi si Trei Ierarhi din Iasi, Sfantul Dumitru din Galati, Casin din judetul Bacau etc.).

Limba slavona si paleografie slavona: este titular al cursurilor si seminariilor aferente la Facultatea de Istorie a Universitatii Alexandru Ioan Cuza; de asemenea a predat paleografie slavona si paleografie romano-chirilica, intre 1994-2000, Facultatea de Teologie Ortodoxa din cadrul aceleasi Universitati; pe temeiul acestor cunostinte a intocmit citeva volume de documente si este coordonatorul seriei A. Moldova a colectiei nationale de documente Documenta Romaniae Historica, la Institutul de Istorie A. D. Xenopol din Iasi, unde este, de asemenea, incadrat cercetator stiintific II.

Știinte auxiliare ale istoriei: preocupari de genealogie, heraldica si sigilografie, fiind membru fondator al Comisiei de Heraldica, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (Filiala Iasi), membru fondator al Institutului Roman de Genealogie şi Heraldica Sever Zotta si membru în comitetul de redacţie al revistelor Arhiva Genealogică si Herb, care apar la Iaşi; de asemenea, a publicat mai multe studii si a sustinut peste 20 de comunicari cu subiecte de genealogie, heraldica sau sigilografie; istorie sociala: este titularul cursului si seminarului privitor la structurile sociale din Tarile Romane in Evul Mediu si inceputul epocii moderne la masteratul Societate si putere in Antichitate si Evul Mediu, organizat de Facultatea de Istorie, si este redactor responsabil al Revistei de Istorie Sociala, care apare la Iasi; din 2007 sunt membru in colegiu de redactie al Revistei Arhivelor, Bucuresti.

Directorul de proiect a colaborat la editarea primelor volume de documente din arhivele unor manastiri athonite, dupa un interval de de aproape sase decenii (1937, volumul intocmit de Grigore Nandris, Documente romanesti in limba slava din manastirile Muntelui Athos). Un prim volum a aparut in 2005, Documente romanesti din Arhiva Manastirii Xiropotam de la Muntele Athos. Catalog (vol. I, in colaborare cu Florin Marinescu si Ioan Caprosu, Ed. Universitatii Al. I. Cuza, Iasi, 2006, 484 p.). Doua cataloage de documente sunt deplin incheiate si se vor publica in cursul anului 2008, in Grecia: Documente romanesti din Arhiva Manastirii Simonopetra, 1.000p. (publicarea integrala a documentelor dorim sa o realizam in cadrul acestui proiect) si volumul II din catalogul Documentelor roamnesti din Arhiva Manastirii Xiropotam. Directorul de proiect este coordonatorul colectiei nationale de izvoare medievale interne, Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, la Institutul de Istorie A.D. Xenopol din Iasi, calitate in care a publicat pina acum doua volume de documente: XXVIII (1645-1646), in colaborare cu Marius Chelcu, Silviu Vacaru şi Catalina Chelcu, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2006, 946 p., si vol. XXVII (1643-1644), in colaborare cu Catalina Chelcu, Marius Chelcu, Silviu Vacaru, Nistor Ciocan şi Dimitrie Ciurea, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2005, 743 p. In aceste volume au intrat, pentru prima data in istoriografia romaneasca, documente din arhivele de la Muntele Athos; acest lucru se va intimpla si in viitor.

De asemenea, a editat volumul Stefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, sub egida Academiei Romane, Institutul de Istorie A.D. Xenopol, Ed. Alfa, Iasi, 456 p. (in colaborare cu Silviu Vacaru), unde au fost cuprinse citeva studii privitoare la legaturile romanilor cu Muntele Athos. O parte dintre contributiile directorului de proiect (Legaturile Tarilor Romane cu manastirea Iviron de la Muntele Athos: noi documente; Date noi despre legaturile Tarilor Romane cu Epirul; Relatiile lui Vasile Lupu cu Biserica sarba – un nou document) au fost publicate in volumul cu colaborare internationala Dumitru Nastase (Atena), Stefan S. Gorovei, Benoit Joudiou (Toulouse), Sorin Iftimi, Maria Magdalena Szekely, P.S. Nasturel, De potestate. Semne si expresii ale puterii in Evul Mediu romanesc, Ed. Universitatii Al. I. Cuza, Iasi, 2006, 629 p.

Directorul de proiect a publicat mai multe articole si studii privitoare la relatiile dintre Tarile Romane si Muntele Athos, dintre care amitim: O manifestare a mostenirii bizantine in diplomatica medievală moldovenească si cateva note despre biserica mnastirii Golia, in colaborare cu Florin Marinescu, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, vol. XXIII, 2005, p. 79-101; Cateva documente privitoare la manastiri din Galati pastrate in Arhiva Manastirii Sf. Pavel de la Muntele Athos, in Credinta, istorie si cultura la Dunarea de Jos, Ed. Episcopiei Dunarii de Jos, Galati, 2005, p. 110-151; Documente de la Ieremia Movila  voievod din arhiva Manastirii Vatoped de la Muntele Athos, în vol. Movilestii. Istorie şi spiritualitate romanească, II, Ieremia Movila. Domnul. Familia. Epoca, ed. Stefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely, Sf. Manastire Sucevita, 2006, p. 303-315; Date noi despre ctitorii mănăstirii Jitianu (jud. Dolj) şi un document de danie pentru manastirea Sf. Pavel de la Muntele Athos, in Orasul din spatiul romanesc intre Orient si Occident. Tranzitia de la medievalitate la modernitate, ed. Laurentiu Radvan, Ed. Universitatii Al. I. Cuza, Iasi, 2007, p. 11-27; Pour qu’ils payent le tribut aux Turcs. Deux documents inédits de Petru Schiopul pour les monastères du Mont Athos, în Revista arhivelor, nr. 3, 2007, p. 125-140; Sora după Sfanta Evanghelie. Note despre neamul jupanesei Caplea şi despre manastirea Sf. Nicolae din Bucuresti, ctitoria lui Ghiorma banul, in Studii şi Materiale de Istorie Medie, XXV, 2007, p. 213-234.

Participari la manifestari stiintice internationale si nationale cu subiecte din acest domeniu de cercetare: Vechi urme romanesti la Muntele Athos (Manastirea Dionisiu), Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, octombrie 2006; Date noi despre legaturile Tarilor Romane cu Manastirea Xenofon de la Muntele Athos, comunicare la Colocviul internaţional Ideologii şi reprezentari ale puterii în Europa medievală şi moderna, Iasi, noiembrie 2007; Noi documente de la Stefan cel Mare (pastrate la Muntele Athos) si informatii despre boierii vremii sale, comunicare la Simpozionul internaţional Stefan cel Mare – 550, Putna, septembrie 2007.

Premii: Premiul A.D. Xenopol al Academiei Romane (2004), pentru lucrarea Tara Moldovei in vremea lui Gheorghe Stefan voievod (1653-1658), Ed. Universităţii Al. Ioan Cuza, Iaşi, 2003, 609 p. (+ ilustraţii).