Petronel Zahariuc (editor)

Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române şi bisericile răsăritene în secolele XIV-XIX

Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.