Cătălina Chelcu

Catalina Chelcu, cercetator stiintific la Institutul de Istorie A. D. Xenopol din Iasi, membru in colectivul de editare al corpusului nationale de izvoare, Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, doctorand cu tema Cultura romana in Moldova la jumatatea secolului al XVII-lea.

Domenii de competenta: paleografie chirilica, istoria culturii medievale, istoriografie. A colaborat la editarea a trei volume din Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova: XXV, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2003; XXVII, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2004 si XXVIII, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2006, si a publicat volumul Statisticile populaţiei Moldovei. Tinutul Bacau, ocolul Tazlaul Sarat (1832), Iasi, Ed. Junimea, 2007 (in colaborare).

Articole si studii: Implicarea elementului grecesc in economia Moldovei in vremea lui Petru Schiopu, in vol. Interferente romano-elene (secolele XV–XX), ed. Leonidas Rados, Iasi, 2003, p. 49–60; Din uric de la batranul Stefan voievod. Intregiri documentare, in Stefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, ed. Petronel Zahariuc si Silviu Vacaru, Iasi, 2003, p. 107–161; O biserică din secolul XVII: Sfantul Ioan Zlataust, în Monumentul, VIII, Iasi, 2007, p. 27-33; Manuscrise si tiparituri in epoca lui Vasile Lupu. Cateva observatii asupra unui proiect cultural, in In medias res. Studii de istorie culturala, ed. Andi Mihalache si Adrian Cioflancă, Iaai, 2007, p. 375-387.

Competente manageriale: membru in granturile CNCSIS Raportul putere centrala – factori politici interni – reflex al evolutiei statutului Principatelor Romane (sec. XVII-XVIII), nr. 1814/2003 (director dr. Veniamin Ciobanu) si Relatiile dintre Tarile Romane si Bisericile rasaritene in secolele XIV-XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia), director conf. dr. Petronel Zahariuc, si membru in cadrul proiectului de cercetare fundamentala CERES: Spatiul est-carpatic – zona  de convergentă culturala din preistorie panai in timpurile moderne, nr. 3–83/2003 (director acad. Alexandru Zub).