2013 results

Scientific results for 2013 (September–December)

Articles

 • Petronel Zahariuc, Documente slavo-române (1551-1569) din arhiva mănăstirii Simonopetra (Muntele Athos)  privitoare la istoria Ţării Româneşti,  în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXXI, 2013, p. 141-161.
 • Petronel Zahariuc, Les Relations entre les Principautés Roumaines et le monastère de Xénophon du Mont Athos, “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, s. n., istorie t. LIX, 2013, p. 127-152.
 • Petronel Zahariuc, O ctitorie uitată din vremea lui Vasile Lupu: schitul Ruşi (ţinutul Roman), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, s. n., istorie, tom LVI-LVIII, 2010-2012, p. 211-221.
 • Petronel Zahariuc, Contribuţii privitoare la istoria mănăstirii Probota, în „Analele Putnei”, IX, 2013, nr. 2 (acceptat).
 • Nikolaos Mertzimekis, Florin Marinescu, Petru Rareş şi mănăstirea Zografu. Date necunoscute, în „Analele Putnei”, IX, 2013, nr. 2 (acceptat).
 • Bogdan-Petru Maleon, Despre unele stăpâniri ale mănăstirii Probota, în „Analele Putnei”, IX, 2013, nr. 2 (acceptat).

Presentations

 • Petronel Zahariuc, Contribuţii privitoare la istoria mănăstirii Probota, comunicare la Colocviile Putnei, XIV, 4-7 septembrie 2013, Mănăstirea Putna (simpozion internaţional).
 • Petronel Zahariuc, Date despre refacerea mănăstirii Dancu la mijlocul secolului al XIX-lea, la Simpozionul naţional. Monumentul, tradiţie şi viitor, ediţia a XV-a, Iaşi, 14-17 octombrie 2013.
 • Petronel Zahariuc, Date mărunte din istoria unei mari mănăstiri (Mănăstirea Neamţ) – prima jumătate a secolului al XIX-lea, comunicare la Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, în cadrul Zilelor Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, Simpozion naţional, Iaşi, 25-26 octombrie 2013.
 • Petronel Zahariuc, O ceartă pentru egumenie în Moldova la începutul secolului al XIX-lea, la atelierul de dezbatere internaţional organizat de Grupul de Reflecţie asupra Istoriei politice şi sociale a secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 8-9 noiembrie 2013.
 • Petronel Zahariuc, Biserici şi mănăstiri din Iaşi şi împrejurimi în secolele XV-XVIII, curs la Academia de Vară Patrimoniu, Politici Culturale și Mentalități în România postcomunistă (5-12 august 2013), oraganizat de Institututul Naţional al Patrimoniului, Iaşi, 8 august 2013; şi comunicare la Parteneriatul cultural interjudeţean Valori culturale româneşti, 1-3 noiembrie 2013, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Iaşi, Seminarul Teologic Liceal “Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ, Iaşi, 2 noiembrie 2013.
 • Nikolaos Mertzimekis, Florin Marinescu, Petru Rareş şi mănăstirea Zografu. Date necunoscute, comunicare la Colocviile Putnei, XIV, 4-7 septembrie 2013, Mănăstirea Putna (simpozion internaţional).
 • Bogdan-Petru Maleon, Despre unele stăpâniri ale mănăstirii Probota, în „Analele Putnei”, comunicare la Colocviile Putnei, XIV, 4-7 septembrie 2013, Mănăstirea Putna (simpozion internaţional).