2014 results

Scientific Report for 2013-2014 (in English): RomaniAthos_RS-2013-2014_ENG.pdf

Results achieved in 2014

Books

Bogdan Petru Maleon - Cercetări privind ideologia puterii şi organizarea eclesiastică in Moldova medievalăMarinescu & Zahariuc & Stefanatou - Roumanika... (table of contents)Marinescu & Zahariuc & Stefanatou - Roumanika...

 • Φλορίν Μαρινέσκου, Petronel Zahariuc, Άννα Στεφάνάτου, Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. Αρχείο Ίερας Μονης Ξηροποτάμου, τόμος δεύτερος, Άθήνα, 2014, 675 p.
 • Bogdan-Petru Maleon, Cercetări privind ideologia puterii şi organizarea eclesiastică in Moldova medievală, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014 (under press).

Articles

 • Petronel Zahariuc, Florin Marinescu, Documente din arhiva mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos (1617-1653), in „Revista Istorică”, t. XXIV, 2013, nr. 5-6, p. 557-588.
 • Petronel Zahariuc, Documente de la Constantin vodă Brâncoveanu păstrate in arhiva mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos, in „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, t. XXXII, 2014, p. 232-262.
 • Petronel Zahariuc, O călătorie la Muntele Athos şi la Constantinopol in 1862, in volumul Clio in oglindiri de sine. Academicianului Alexandru Zub. Omagiu, vol. editat de Gheorghe Cliveti, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, p. 505-513.
 • Petronel Zahariuc, Florin Marinescu, Documente din arhiva mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos (1655-1678), in Retrospecţii medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproşu, ediderunt Victor Spinei, Laurenţiu Rădvan, Arcadie M. Bodale, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, p. 607-653.
 • Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Documente din secolele XVII-XVIII privitoare la istoria Mânăstirii Golia și a satului Cajba (ținutul Iași), in “Anuarul Insitutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, t. LI, 2014, p. 224-244.
 • Liviu Pilat, Solia pârcălabului Muşat la Moscova şi implicarea Moldovei in lupta pentru coroana Ungariei, in volumul Clio in oglindiri de sine. Academicianului Alexandru Zub. Omagiu, vol. editat de Gheorghe Cliveti, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, p. 415-422.
 • Gheorghe Lazăr, Mănăstirea Strâmba şi ctitorii ei. Noi contribuţii documentare, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, s. n., istorie, t. LX, 2014, p. 375-401.
 • Laurenţiu Rădvan, Monasteries and Towns in the Romanian Principalities: developments in the 14th-17th Centuries, in „Historia Urbana”, XXII, 2014, p. 112-134.
 • Maleon Bogdan-Petru, O dimensiune puțin explorată a vieții monahale moldovenești in Evul Mediu: producția și schimbul de bunuri, “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, s. n., istorie, t. LX, 2014, p. 375-401.
 • Ioan-Augustin Guriţă, Un tablou votiv regăsit, in „Analele Putnei”, X, 2014, 1 (under press).
 • Ioan-Augustin Guriţă, O variantă necunoscută a Poricologos-ului într-un manuscris putnean din ultimul sfert al veacului al XVIII-lea, in „Analele Putnei”, X,2014, 1 (under press)

Presentations

 • Petronel Zahariuc, Călătoria călugărului Chiriac de la Mănăstirea Secu la Muntele Athos (1840), presented at Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, in cadrul Zilelor Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, Simpozion naţional, Iaşi, 24-25 octombrie 2014.
 • Petronel Zahariuc, O călătorie la Muntele Athos şi o primă “istorie” a relaţiilor româno-athonite (ieromonahul Andronic, 1858-1859), presented at Sesiunea anuală a Institutului de Istorie “Nicolae Iorga”, Bucureşti, 8-10 decembrie 2014.
 • Petronel Zahariuc, Refacerea domeniului mănăstirii Dragomirna (1654), presented at Simpozionul naţional Dragomirna: ctitori şi restauratori, 24-25 august 2014.
 • Florin Marinescu, Domnii Țării Românești Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu și ajutorul lor către unele țări din Europa și din Orientul Apropiat, presented at Simpozionul naţional dedicat lui Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu, Mănăstirea Baia de Aramă, Episcopia Severinului şi Strehaiei, 1-2 septembrie 2014.
 • Florin Marinescu, Ajutorul dat de Constantin Brâncoveanu zonei Balcanilor şi Orientului Apropiat, simpozionul „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“, la Galaţi, Arhiepiscopia Dunării de Jos, 15-16 mai 2014.
 • Sorin Grigoruţă, Despre bolniţele mănăstireşti in Moldova, presented at “Colocviile Putnei”, XV, 9-12 iulie 2014 (simpozion internaţional)
 • Ioan-Augustin Guriţă, Ultimele pagini ale unei istorii comune: Schitul Mare din Galiţia şi Mănăstirea Suceviţa, “Colocviile Putnei”, ediţia a XV-a, 9 – 12 iulie 2014 (simpozion internaţional)
 • Ioan-Augustin Guriţă, Despre un ctitor şi ctitoriile sale: stareţul Rafail de la Vorona şi activitatea sa, presented at Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, in cadrul Zilelor Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, Simpozion naţional, Iaşi, 24-25 octombrie 2014.
 • Ioan-Augustin Guriţă, Lux şi alte metehne boiereşti in Moldova veacului al XVIII-lea, presented at Grupul de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, Societatea de curte şi viaţa cotidiană in spaţiul românesc (secolele 16-19); Seminarul de Antropologie Istorică 7-8 noiembrie 2014, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (conferinţă naţională).