2015 results

Scientific Report for 2013-2015 (in English): RomaniAthos_RS-2013-2015_ENG.pdf

Results achieved in 2015

Books published

Ieromonahul Andronic Călătoria la Muntele Athos coperta

Articles and proceedings published

 • Petronel Zahariuc, Un document despre începuturile mănăstirii Coșuna (Bucovăț) și alte câteva documente slavo-române (1570-1573). In: I. Bolovan, O. Ghitta (coords.) Istoria ca datorie, Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 429-441.
 • Petronel Zahariuc, Bacșișuri, mătăsuri și argintării. Călătoria boierilor moldoveni la Constantinopol în 1822. In: D. Dumitru Iacob (ed.), Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI-XIX, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, p. 311-370.
 • Florin Marinescu, Petronel Zahariuc, Mănăstirea Simonopetra de la Muntele Athos și relațiile ei cu Ţările Române pe temeiul arhivei sale românești. In: “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, t. LII, 2015, p. 224-244 (under press).
 • Petronel Zahariuc, Călătoria ieromonahului Chiriac din Mănăstirea Secu la Muntele Athos (1840-1841). In: “Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., istorie, t. LXI, 2015, p. 135-150 (under press).
 • Petronel Zahariuc, Un nou document de la Ştefan cel Mare. In: “Studii și materiale de istorie medie”, t. XXXIII, 2015, p. 393-397 (under press).
 • Florin Marinescu, Mănăstirea Trei Ierarhi și Muntele Athos. In: “Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., Istorie, t. LXI, 2015, p. 113-124 (under press).
 • Gheorghe Lazăr, Noi informații privitoare la daniile românești în Epir. Hrisoavele acrodate mănăstirii Sfântul Ilie din Deropoli (Dryinupoleos). In: “Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., istorie, t. LXI, 2015, p. 151-174 (under press).
 • Laurențiu Rădvan, Noi perspective asupra relațiilor dintre mănăstiri și orașe: cazul mănăstirii Sf. Ioan Zlataust din Iași. In: “Historia Urbana”, XXII, 2015, I, 27 p. (under press).
 • Ioan-Augustin Guriță, Le métropolite de Moldavie Gavriil Calimachi et la guerre russo-turque de 1768-1774. In: “Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, VI-VII, 2014-2015, p. 97-143.
 • Ioan-Augustin Guriță, Ultimele pagini ale unei istorii comune: Schitul Mare din Galiția și Mănăstirea Sucevița. In: “Analele Putnei”, XI, 2015, 2, p. 145-156 (under press).
 • Ioan-Augustin Guriță, Defensores legitimae potestatis. Orthodox hierarchs, supporters of the Princely Power in medieval Moldavia. In: “Classica et Christiana”, 10/1, 2015, p. 187-201.
 • Sorin Grigoruță, O carte de judecată privitoare la pretențiile mănăstirii Trei Ierarhi asupra moșiilor Mircești și Cozmești (1837). In: “Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., istorie, t. LXI, 2015, p. 174-200 (under press).
 • Petronel Zahariuc, Ioan-Augustin Guriță, Documente de la Şerban vodă Cantacuzino păstrate în arhiva mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos. In: “Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., istorie, t. LXI, 2015, p. 382-405 (under press).

Presentations delivered at international scientific gatherings (abroad)

Presentations delivered at national and international scientific gatherings (in Romania)

 • Petronel Zahariuc, Ieromonahul Andronic de la Neamț către Artemon Bortnic, egumenul Putnei. Delivered at the 16th edition of the “Putna Colloquia” (“Colocviile Putnei”), Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, 18 February 2015.
 • Petronel Zahariuc, Bacșișuri, mătăsuri și argintării. Călătoria boierilor moldoveni la Constantinopol în 1822. Delivered at the “A.D. Xenopol” Institute of History, Iași, 12 March 2015.
 • Petronel Zahariuc, Despre starea mănăstirilor închinate din Moldova după „revoluția” de la 1821. Delivered at the National Symposium ‘Istoria Basarabiei: o dezbatere pe marginea surselor documentare‘, “A.D. Xenopol” Insitute of History, Iași, 17 October 2015.
 • Petronel Zahariuc, Domnul, boierii și împrumuturile. Un alt fragment din istoria anului 1822. Delivered at the National Symposium ‘Zilele Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice și cercetătorilor’, Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, 23-24 October 2015.
 • Gheorghe Lazăr, „Testamentele” mănăstirii Sfântul Onufrie prădate de „oștile moschicești”. Delivered at the National Symposium ‘Istoria Basarabiei: o dezbatere pe marginea surselor documentare‘, “A.D. Xenopol” Insitute of History, Iași, 17 October 2015.
 • Liviu Pilat, Observații în legătură cu unele simboluri din stema lui Ștefan cel Mare. Delivered at the 17th edition of the ‘Putna’s Colloquia’ (“Colocviile Putnei”), 2-5 September 2015, Putna Monastery (international attendance).
 • Ioan-Augustin Guriță, La 341 de ani după căderea Constantinopolului: un manuscris, un sucevean și un fenomen cultural. Delivered at the 17th edition of the ‘Putna’s Colloquia’ (“Colocviile Putnei”), 2-5 September 2015, Putna Monastery (international attendance).
 • Ioan-Augustin Guriță, Un arhiereu titular ctitor de școală: Marchian Ierapoleos. Note biografice. Delivered at the National Colloquium “Biografie-Prosopografie-Genealogie. Discuții de metodologie și studii de caz din antichitate și până în prezent”, Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, 16 May 2015.
 • Bogdan-Petru Maleon, Despre unii ctitori uitați ai mănăstirii Probota din secolul al XV-lea. Delivered at the meeting of the Commission for Heraldry, Genealogy and Sigilography (Iași branch), Iași, 10 February 2015.
 • Sorin Grigoruță, Mărturii documentare privitoare la epidemiile de ciumă din Basarabia. Delivered at the National Symposium ‘Istoria Basarabiei: o dezbatere pe marginea surselor documentare‘, “A.D. Xenopol” Insitute of History, Iași, 17 October 2015.