2016 results

Scientific Report for 2013-2016 (in English): RomaniAthos_RS-2013-2016_ENG.pdf

Results achieved in 2016

Events organised

Books

 • Petronel Zahariuc, în colaborare cu Florin Marinescu şi Dumitru Nastase (editori), Documente româneşti din arhiva mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016, 800 p. (sub tipar).
 • Petronel Zahariuc (editor), Relaţiile românilor cu Muntele Athos şi cu alte Locuri Sfinte (sec. XIV-XX), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016, 450 p. (pregătire petnru tipar).

 

Articles

 • Petronel Zahariuc, Les documents roumains d’avant 1500 conservés dans les archives de l’Athos, en actes du Colloque Lire les Archives de l’Athos. Colloque dédié au 70e anniversaire de la collection Archives de l’Athos, Paris, 1945-2015 (Athènes, École Française d’Athènes, 18-20 novembre 2015), Travaux et Mémoires, Collège de France à Paris, 2017.
 • Petronel Zahariuc, Documente din vremea lui Şerban Cantacuzino păstrate în arhiva mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos, în “Revista Istorică”, t. XXVI, nr. 3-4, 2015 (in print; editorial office certificate no. 273, of 22.06.2016)
 • Petronel Zahariuc, Contribuţii privitoare la istoria mănăstirii Probota (II), în „Studii şi materiale de istorie medie”, t. XXXIV, 2016 (acceptat).

 

Presentations

 • International (abroad):
 • Bogdan-Petru Maleon, The Status of War Prisoners in Late Byzantium, 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrad, 22-27 August 2016 (http://byz2016.rs/program-2/jeudi-25-08-2016/?lang=en).

 

 • National and international (in Romania):
 • Liviu Pilat, Ceremonialul închinării voievodului Moldovei la cronicarii maghiari şi relaţiile moldo-maghiare în vremea lui Ştefan cel Mare, la „Colocviile Putnei”, ediţia a XVIII-a, 20-23 iulie 2016, Mănăstirea Putna (http://www.centrulstefancelmare.ro/ro/activitati/colocviile-putnei-editia-a-xviii-a/)
 • Ioan-Augustin Guriţă, Despre Ştefan cel Mare şi Moldova la sfârşitului secolului al XVII-lea. Note pe marginea unor fragmente de cronică târzie, la „Colocviile Putnei”, ediţia a XVIII-a, 20-23 iulie 2016, Mănăstirea Putna (http://www.centrulstefancelmare.ro/ro/activitati/colocviile-putnei-editia-a-xviii-a/)
 • Petronel Zahariuc, Câteva date despre mănăstirea Runcu (ţinutul Neamţ), metoc al Mitropoliei Moldovei, la Simpozionul “Monumentul – tradiţie şi viitor”, ediţia a XVIII-a, Muzeul Unirii, Iaşi, 6-9 octombrie 2016.
 • Presentations by team members at the International Colloquium
 • Relaţiile românilor cu Muntele Athos şi cu alte Locuri Sfinte (sec. XIV-XX)/Les relations des Roumains avec le Mont Athos et avec d’autres Lieux Sacrés (XIVe-XXe siècles), Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 15-17 septembrie 2016 (http://romaniathos.uaic.ro/?page_id=602):
 • Petronel Zahariuc, Călugări români la Muntele Athos în prima jumătate a secolului al XIX-lea (I): Maxim Hagiul (Balş)
 • Bogdan-Petru Maleon, Câteva clarificări privind începuturile relațiilor Moldovei cu Muntele Athos
 • Ioan-Augustin Guriță, Ajutoare româneşti pentru Patriarhia Alexandriei în veacul al XVIII-lea
 • Gheorghe Lazăr, Noi contribuţii privind daniile munteneşti către mănăstirile din zona Epirului. Cazul Arhiepiscopiei Pogoniani (sec. XVII-XVIII)
 • Nikolaos Mertzimekis, Florin Marinescu, The Athonite Monastery of Vatopedi and the Moldavian Voevode Vasile Lupu: The Presumption of Donations with Inscriptions and the Documents
 • Sorin Grigoruță, „M-au căutat părinţii de la sfânta mănăstire la toate boalele mele”. Despre îngrijirea suferinzilor la mănăstirea Golia
 • Florin Marinescu, Ciprian-Lucreţius Suciu, Duhovnici români la Athos: ieroschimonahul Gherasim Sperchez superiorul chiliei „Sfântul Gheorghe” Livadogheni, Capsala
 • Presentations by other participants to the International Colloquium
 • Relaţiile românilor cu Muntele Athos şi cu alte Locuri Sfinte (sec. XIV-XX)/Les relations des Roumains avec le Mont Athos et avec d’autres Lieux Sacrés (XIVe-XXe siècles), Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 15-17 septembrie 2016   (http://romaniathos.uaic.ro/?page_id=602):
 • Vera Tchentsova, Les moines de Zôgraphou à Kiev et à Moscou au XVIIe siècle et les débuts de l’imprimerie en
 • Radu Păun, Baia de Aramă – premier métochion valaque du monastère de Hilandar. Notes sur la première fondation (1646) et la sécularisation (1863)
 • Violeta Barbu, Publicitate și propagandă în favoarea Muntelui Athos în țările române în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
 • Matei Cazacu, Nicodème de Tismana, Chariton de  Koutloumous et les autres. Aux débuts des relations roumano-athonites (XIVe siècle)
 • Vlad Mischevca, Ştefan cel Mare – protector al Mănăstirii Zografu
 • Ștefan Andreescu, Muntele Athos în „Viaje de Turquia” (1556)
 • Ioan Moldoveanu, Mănăstiri moldovenești închinate Athosului (începutul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea)
 • Mihai-Bogdan Atanasiu, Primul veac de închinări la Locurile Sfinte: iniţiatori, împrejurări, motivaţii
 • Marcel Spinei, Relaţiile muzicale bizantine dintre Ţările Române şi Muntele Athos
 • Mihai Mîrza, Legăturile domnilor din familia Racoviţă cu Locurile Sfinte
 • Maria Magdalena Székely, Schitul Drăgușanul, metoc al Sfântului Mormânt. Alte mărturii documentare
 • Daniel Niță-Danielescu, Mănăstirile ,,închinate” din Moldova în anii războiului ruso-turc (1806-1812)
 • Ștefan S. Gorovei, Noi documente moldovenești din arhiva Sfântului Mormânt
 • Paul Brusanowski, Introducerea limbii române în cultul Bisericii Ortodoxe româneşti, în contextul mişcării xenofobe antigreceşti de la începutul secolului al XVII-lea
 • Mihai-Cristian Amăriuței, Lidia Cotovanu, Ovidiu Olar, Phanariot Donations to Sumela Monastery (18th Century)
 • Mariana Lazăr, Cantacuzinii munteni, donatori şi susţinători ai Sfintelor Locuri (sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea)
 • Marius Chelcu, Mănăstirea Copou şi hotarul oraşului Iaşi
 • Cătălina Chelcu, Un aşezământ monahal din ţinutul Putna – mănăstirea Vizantea