Results

Scientific results for 2017

Articles

 • Petronel Zahariuc, O însemnare despre mănăstirea Precista din Galați pe o carte de la mănăstirea Karakalu de la Muntele Athos. In: Studii şi materiale de istorie medie 15, 2017, (in press) (CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Ioan-Augustin Guriță, Documente de la Constantin Brâncoveanu păstrate în arhiva mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos</em. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi, s. n., istorie, 63, 2017, (in press) (CEEOL)
 • Laurențiu Rădvan, Andrei Melinte, Alimentarea cu apă în orașul Iași: influențe, rețea, tehnologie (secolul al XVII-lea – jumătatea secolului al XIX-lea). In: Historia Urbana, 25, 2017, p. 173-215 (Scopus)
 • Gheorghe Lazăr, Condica de „milostenii și cheltuieli” a bisericii Sfântul Dumitru din Suceava (1759-1765). In: Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., Istorie, 63, 2017, (in press) (CEEOL)
 • Ioan-Augustin Guriță, Viaţă cotidiană în Mănăstirea Neamţ la începutul veacului al XIX-lea. Note pe marginea unui manuscris. In: Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., Istorie, 63, 2017 (in press) (CEEOL)
 • Elena Bedreag, Alianţele şi solidarităţile boierilor Ruseteşti în Ţara Românească. In: Studii şi materiale de istorie medie, 35, 2017 (in press) (CEEOL)
 • Cătălina Chelcu, Legal and Tax System in Moldavia (Late 16th Century – 17th Century). The Case of the Dedicated Monasteries. In: Tyragetia. Istorie. Muzeologie, serie nouă, 11[26], no. 2, Chişinău, 2017, p. 41-50 (ERIH Plus)

Presentations

International
National
 • Petronel Zahariuc, Despre același ieromonah Andronic de la mănăstirile Neamț și Secu, însă despre o altă călătorie: la Ierusalim (1859), la Zilele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, Facultatea de Istorie, Iaşi, 27-28 octombrie 2017;
 • Petronel Zahariuc, „Soitarii” și „meterhaneaua” sau despre alaiurile domnilor la venirea în scaun în veacul fanariot, la colocviul național: Istoria culorilor. Intersecții cromofile și cromofobe, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, și Facultatea de Litere, Universitatea din București, 25 noiembrie 2017.
 • Ioan-Augustin Guriță, Încercările unei generaţii. Putneni în administraţia bisericească din Moldova (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea), „Colocviile Putnei”, XX, 30 august-2 septembrie 2017, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Dragomirna.
 • Ioan-Augustin Guriță, Despre o cronică măruntă de la începutul veacului al XIX-lea, Zilele Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice și cercetătorilor, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 27-28 octombrie 2017.
 • Laurențiu Rădvan, Cu privire la aprovizionarea cu apă a orașului Iași (sec. XVII-XVIII), la conferinţa naţională „Monumentul”, Muzeul Unirii Iași (28-29 septembrie 2017).