Results

Scientific results for 2018

Books

Articles

 • Petronel Zahariuc, Câteva date despre mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, şi nu numai, desprinse din documentele arhivei româneşti de la Protaton (Muntele Athos). In: tudii și materiale de istorie medie 35 (2017), 109-165 (RIH, CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Date despre legăturile mănăstirii Filotheu (Muntele Athos) cu Țara Românească. In: Studii și materiale de istorie medie 35 (2018) (ERIH, CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Ovidiu Cristea, Un document rar de la Protaton (1631) și povestea sa. In: Revista Istorică 1-2 (2018) (ERIH)
 • Petronel Zahariuc, O contribuție la istoria mănăstirii Neamț. Două izvoade cu odoarele ei (1800 și 1856). In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” 14 (2017), 335-369 (CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Câteva case din Iași (Adamachi, Bosie, Cerchez) în 50 de documente de istorie ieșeană din secolul al XVIII-lea. In: Archiva Moldaviae 10 (2018), 363-422 (CEEOL)
 • Marius Chelcu, Economic Status of Moldavian Monasteries in the 18th Century. Notes on income and expense lists. In: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” 15 (2018) (CEEOL).
 • Laurențiu Rădvan, Din urmările ocupației ruse în Moldova (1739): cel mai vechi plan al Iașilor. In: Studii și materiale de istorie medie 35 (2017), 195-218 (with Mihail Anatolii Ciobanu) [CEEOL, ERIH]
 • Laurențiu Rădvan, Lămuriri finale privind Podul Verde din Iași. In: Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie 63 (2017), 327-347 (CEEOL)
 • Ioan-Auguston Guriță, Social and Economic Reasons for Founding New Monasteries and Sketes in the 18th Century Moldavia. In: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” 15 (2018) (CEEOL)
 • Ioan-Auguston Guriță, Sorin Grigoruță, O catagrafie inedită a Mănăstirii Coşula (1850). In: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” 15 (2018) (CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Les monastères de Neamt et Secu (Moldavie) et leurs activités économiques jusqu’au milieu du dix-neuvième siècle. In: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” 15 (2018) (CEEOL).

Presentations

International
 • Petronel Zahariuc, Romanian Documents of the Archives of the Hagiorite Monastery of Zographou (A General Survey). Delivered at: Research network dedicated to the history of the monastic economy. Does monastic economy matter? Religious patterns of economic behavior (Workshop II), Centre for Advanced Study Sofia (CAS), Bulgaria, 10-11 November 2018 (in collab. with Ivan Biliarsky, Gheorghe Lazăr and Dimiter Peev).
 • Gheorghe Lazăr, Marchands grecs et leurs établissements religieux en Valachie. Le cas des frères marchands Pepano et leur fondation monastique de Codreni (XVIIe-XVIIIe siècles). Delivered at: Research network dedicated to the history of the monastic economy. Does monastic economy matter? Religious patterns of economic behavior (Workshop II), Centre for Advanced Study Sofia (CAS), Bulgaria, 10-11 November 2018
 • Petronel Zahariuc, Muntele Athos și Marea Unire. Delivered at: “Great Union of 1918 – History and Actuality” International Conference, Iași,22-24 March 2018.
 • Cătălina Chelcu, Condica de documente a mănăstirii Vizantea (ținutul Putna) – sursă pentru o istorie economică. Delivered at: Viața cotidiană în spatial est-european din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare International Conference, Chișinău, 30 October 2018.
 • Daniel Niță-Danielescu, Pimen Georgescu (1853 -1934) – Mitropolitul Unirii celei Mari. Delivered at: “Great Union of 1918 – History and Actuality” International Conference, Iași, 22-24 March 2018.
 • Ioan-Augustin Guriță, Elita eclesiastică şi idealul naţional. Episcopii din Moldova istorică în anul Marii Uniri. Delivered at: “Great Union of 1918 – History and Actuality” International Conference, Iași, 22-24 March 2018.
National
 • Petronel Zahariuc, Despre arhiva româneasca a unei mănăstiri athonite (Dohiar) și despre istoria unei manastiri din Țara Româneasca (Slobozia lui Enache). Delivered at: Simpozionul Martorii timpului. Sursele unei istorii (pre)moderne românești în Moldova și Valahia, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucharest, 21 September 2018.
 • Petronel Zahariuc, Istorii, istorie și istoriografie la Mănăstirea Neamț (sec. al XIX-lea) . Delivered at:  Sesiunea Anuală de Comunicări a Institutului de Istorie „N. Iorga”, Bucharest, (Memoria istorică și construcția socială a trecutului), 6-7 December 2018.
 • Ioan-Augustin Guriță, Biserica Ortodoxă şi unitatea românească în veacul al XVIII-lea. Delivered at: Congresul Naţional de Teologie „Unitate eclesială și unitate națională”, Patriarhia Română, Bucharest, 20-24 May 2018.
 • Ioan-Augustin Guriță, „Ca nişte ctitori să fie volnici a-i lua sama”. Surse pentru o istorie a dreptului de ctitorie în Moldova (sfârşitul secolului al XVII-lea–începutul secolului al XIX-lea). Delivered at:  Simpozionul național Martorii timpului. Sursele unei istorii (pre)moderne românești în Moldova și Valahia, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucharest, 21 September 2018.
 • Elena Bedreag, Practici succesorale, practici comemorative. Despre familie și discurs religios  în documentele premoderne românești. Delivered at:  Al XVIII-lea Congres Naţional de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 10-12 May 2018.
 • Elena Bedreag, „Sufletul meu îl spînzur de sufletul Zmaragdii”. Daniile în favoarea Bisericii și mecanismele succesiunii în Moldova veacurilor al XVII-lea și al XVIII-lea. Delivered at: Institutul de Istorie „N. Iorga”, București, 19 November 2018.
 • Laurențiu Rădvan, Uliță, ulicioară, hudiță. O tipologie a străzilor din orașele țărilor române la sfârșitul evului mediu și începutul epocii moderne. Delivered at: Conferința Națională a  Comisiei de Istorie a Orașelor, cu tema Transporturile și comunicațiile din orașe, Muzeul “Carol I”, Brăila (10-12 May 2018).

Reviews

 • Petronel Zahariuc, review of Каталог славянских рукописей монастыря Нямцm, volume by Petr Jgun (Пётр Жгун), Serpuhov, 2017, 343 p. In: Studii si Materiale de Istorie Medie 25 (2017), 406-411.
 • Petronel Zahariuc, review of Ioan-Augustin Guriță, Gavriil Callimachi, Mitropolit al Moldovei (1760-1786), Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 491 p.  In: Studii si Materiale de Istorie Medie 25 (2017), 434-438.
 • Petronel Zahariuc, review of Documenta Romaniae Historica, B. Țara Românească, vol. XXIX (1643-1644), volume by Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr (coordinators), Florina Manuela Constantin, Oana Mădălina Popescu, Constanța Vintilă-Ghițulescu, Ed. Academiei Române, București, 2017, 1023 p. In: Studii si Materiale de Istorie Medie 25 (2017), 416-420.
 • Petronel Zahariuc, review of Marius Chelcu, Oraşul Tecuci. Stăpanirea şi organizarea teritoriului urban pană la Regulamentul Organic, Cluj-Napoca, Academia Romană, Centrul de Studii Transilvane, 2015, 245 p.. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi 63 (2017), 510-513.
 • Petronel Zahariuc, review of Acta et epistolae. Transilvania în relațiile cu Moldova și Țara Românească (sec. XVII) [Transylvania’s Relations with Moldavia and Wallachia (17th Century)], edited by Susana Andea, Avram Andea, Cluj-Napoca/Gatineau, Editura Argonaut/Symphologic Publishing, 2016, 358 p. In: Archiva Moldaviae 10 (2018), 443-447.
 • Petronel Zahariuc, review of Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada războiului ruso-turc (august 1808 – iunie 1809), volume by Demir Dragnev, Larisa Svetlicinâi, Teodor Candu, Tudor Ciobanu, București/Brăila, Editura Istros, 2017, 884 p.. In: Archiva Moldaviae 10 (2018), 450-455.

Scientific results for 2017

Articles

 • Petronel Zahariuc, O însemnare despre mănăstirea Precista din Galați pe o carte de la mănăstirea Karakalu de la Muntele Athos. In: Studii şi materiale de istorie medie 15, 2017, (in press) (CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Ioan-Augustin Guriță, Documente de la Constantin Brâncoveanu păstrate în arhiva mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos</em. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi, s. n., istorie, 63, 2017, (in press) (CEEOL)
 • Laurențiu Rădvan, Andrei Melinte, Alimentarea cu apă în orașul Iași: influențe, rețea, tehnologie (secolul al XVII-lea – jumătatea secolului al XIX-lea). In: Historia Urbana, 25, 2017, p. 173-215 (Scopus)
 • Gheorghe Lazăr, Condica de „milostenii și cheltuieli” a bisericii Sfântul Dumitru din Suceava (1759-1765). In: Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., Istorie, 63, 2017, (in press) (CEEOL)
 • Ioan-Augustin Guriță, Viaţă cotidiană în Mănăstirea Neamţ la începutul veacului al XIX-lea. Note pe marginea unui manuscris. In: Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., Istorie, 63, 2017 (in press) (CEEOL)
 • Elena Bedreag, Alianţele şi solidarităţile boierilor Ruseteşti în Ţara Românească. In: Studii şi materiale de istorie medie, 35, 2017 (in press) (CEEOL)
 • Cătălina Chelcu, Legal and Tax System in Moldavia (Late 16th Century – 17th Century). The Case of the Dedicated Monasteries. In: Tyragetia. Istorie. Muzeologie, serie nouă, 11[26], no. 2, Chişinău, 2017, p. 41-50 (ERIH Plus)

Presentations

International
National
 • Petronel Zahariuc, Despre același ieromonah Andronic de la mănăstirile Neamț și Secu, însă despre o altă călătorie: la Ierusalim (1859), la Zilele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, Facultatea de Istorie, Iaşi, 27-28 octombrie 2017;
 • Petronel Zahariuc, „Soitarii” și „meterhaneaua” sau despre alaiurile domnilor la venirea în scaun în veacul fanariot, la colocviul național: Istoria culorilor. Intersecții cromofile și cromofobe, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, și Facultatea de Litere, Universitatea din București, 25 noiembrie 2017.
 • Ioan-Augustin Guriță, Încercările unei generaţii. Putneni în administraţia bisericească din Moldova (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea), „Colocviile Putnei”, XX, 30 august-2 septembrie 2017, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Dragomirna.
 • Ioan-Augustin Guriță, Despre o cronică măruntă de la începutul veacului al XIX-lea, Zilele Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice și cercetătorilor, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 27-28 octombrie 2017.
 • Laurențiu Rădvan, Cu privire la aprovizionarea cu apă a orașului Iași (sec. XVII-XVIII), la conferinţa naţională „Monumentul”, Muzeul Unirii Iași (28-29 septembrie 2017).