Results

Scientific results for 2019

Books

 • Documente românești din arhiva mănăstirii Zograf de la Muntele Athos, editori Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Ivan Biliarsky, Dimiter Peev, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2019, 498 p.; ISBN: 978-606-714-564-9.
 • Documente românești din arhiva mănăstirii Zograf de la Muntele Athos [varianta în limba bulgară], editori Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Ivan Biliarsky, Dimiter Peev, Зографски манастир, Света Гора, Universitatea „Sf. Climent Ohridski”, Sofia, 2020 (în pregătire).
 • Documente privitoare la istoria mănăstirilor Dohiar (Muntele Athos) și Slobozia lui Enache, editori Petronel Zahariuc, Florin Marinescu, Ioan-Augustin Guriță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2019, 448 p.; ISBN: 978-606-714-565-6.
 • Orașul și Biserica. Oameni, patrimoniu, activităţi (secolele XV-XIX), editor Laurențiu Rădvan, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2019, 347 p.; ISBN: 978-606-714-561-8.
 • Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Lucrările Conferinței internaționale organizate la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019], editor Petronel Zahariuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (în pregătire).

Articles

 • Петронел Захарюк, Георге Лазар, Димитър Пеев, Иван Билярски, Чек-лист на влахомолдавските документи в архива на Зографския манастир, în Зографски съборник. Зографският архив и библиотека. Изледвания и перспективи, editori: D. Peev, M. Dimitrova, E. Dicova, G. Banev, L. Nenova,  Зографски манастир, Света Гора, Universitatea „Sf. Climent Ohridski”, Sofia, 2019, p. p. 256-917, 908-911 (photos).
 • Петронел Захарюк, Връзките на Молдова със Зографския монастир на Света Гора. Саъстояние на проучванията, în Зографски съборник. Зографският архив и библиотека. Изледвания и перспективи, editori: D. Peev, M. Dimitrova, E. Dicova, G. Banev, L. Nenova,  Зографски манастир, Света Гора, Universitatea „Sf. Climent Ohridski”, Sofia, 2019, p. 243-255.
 • Petronel Zahariuc, Despre același ieromonah Andronic de la mănăstirile Neamț și Secu, însă despre o altă călătorie: la Ierusalim (1859), în vol. Historia est magistra vitae. Civilizație, alori, paradigme, personalități. In honorem profesor Ion Eremia, coordonator Liliana Rotaru, Ed. Biblioteca Științifică Centrală. Secția editorial-poligrafică, Chișinău, 2019, p. 234-243.
 • Petronel Zahariuc, Despre desfacerea proprietăților din Moldova după pacea de la București (1812). Câteva adăugiri / On the separation of the Moldavian estates after the Bucharest Peace (1812). Several additions, în „Diacronia”, nr. 9, 7 mai, 2019 (ISSN: 2393-1140).
 • Petronel Zahariuc, «Au milieu de l’étranger». Deux documents de donation pour le monastère de Lipnic de Bulgarie, dans Au Nord au Sud du Danube/North and South of the Dabube. Dynamiques politiques, sociales et religieuses dans le passé/Political, Social and Religious Aspects of the Past, sous la direction de /edited by Snezhana Rakova, Gheorghe Lazăr, Brăila 2019, p. 153-166.
 • Petronel Zahariuc, Un nou document de danie pentru mănăstirea Lipnic din Bulgaria, în Addenda et corrigenda, „Studii și Materiale de Istorie Medie”, XXXVI, 2018, p. 440-442.
 • Petronel Zahariuc, Muntele Athos și Marea Unire, în vol. Marea Unire a Românilor (1918). Istorie și actualitate, vol. editat de Petronel Zahariuc, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Vițalaru (“Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, număr special), s. n., istorie, LXIV, 2018, p. 211-227.Petronel Zahariuc, Dimiter Peev, Documents slavo-roumains des archives du monastère de Zograf (XVe siècle), în Actes de Zographou, par G. Banev, A. Chryssostalis, C. Giros, D. Kiritsis, K. Smyrlis, Peeters Publishers, Louvain (în pregătire).
 • Gheorghe Lazăr, Between Piety and Economics: The Nucet Monastery (Wallachia) and its Register of Revenue and Expenses (1731–1739), în Monastic Ecoomy Across Time. Wealth Management, Patterns and Trends, eds. R. Avramov, Al. Fotic, Phokion Katzageorgis, Edinburgh University Press, 2020 (în pregătire).
 • Gheorghe Lazăr, Mănăstirea Hilandar și legăturile ei cu Țările Române. O nouă mărturie documentară (1783), în vol. Miscellanea Historica et Archaeologica in honorem Professoris Ionel Candea septuagenarii, edidit Costin Croitoru, Editura Academiei Române-Editura Istros, București-Brăila, 2019, p. 385-395.
 • Marius Chelcu, O condică de documente din secolul al XIX-lea: martor al „desfacerii” arhivelor mănăstirilor din Bucovina, în „Analele Putnei”, XIV, 1, 2018, p. 309-320.
 • Marius Chelcu, Acte ale unui dosar de judecată din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în volumul: Scris şi scriitură în Evul Mediu românesc, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Suceava (sub tipar).
 • Laurențiu Rădvan, De la Melentie Balica la Grigore al II-lea Ghica: evoluția lăcașurilor de la Frumoasa (Iași), în Orașul și Biserica. Oameni, patrimoniu, activităţi (secolele XV-XIX), editor Laurențiu Rădvan, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2019, p. 51-73.
 • Gheorghe Lazăr, Despre averile mănăstirești din Țara Românească (secolul al XVIII-lea). Cazul mănăstirii de la Râmnicu Sărat, în Orașul și Biserica. Oameni, patrimoniu, activităţi (secolele XV-XIX), editor Laurențiu Rădvan, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2019, p. 128-182.
 • Marius Chelcu, Iașii fostelor zidiri: casa lipită de turnul mănăstirii Banrovschi, în Orașul și Biserica. Oameni, patrimoniu, activităţi (secolele XV-XIX), editor Laurențiu Rădvan, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2019, p. 75-94.
 • Daniel Niță-Danielescu, Legăturile cu Muntele Athos şi cu alte „Locuri Sfinte” din Răsărit în timpul domniilor din Moldova ale lui Constantin Mavrocordat, în Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Lucrările Conferinței internaționale organizate la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019], editor Petronel Zahariuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (în pregătire).
 • Ioan-Augustin Guriţă, Închinări, dezînchinări, reînchinări. Aspecte privitoare la statutul metoacelor din Moldova și Țara Românească (secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea), în Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Lucrările Conferinței internaționale organizate la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019], editor Petronel Zahariuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (în pregătire).
 • Gheorghe Lazăr, Doctorul Spirea si destinul ctitoriei sale bucurestene, metoh al manastirii Grigoriu (Muntele Athos), în Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Lucrările Conferinței internaționale organizate la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019], editor Petronel Zahariuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (în pregătire).
 • Ina Chirilă, Din preocupările istoriografice ale lui Gheorghe Ghibănescu: bisericile ieșene, în Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Lucrările Conferinței internaționale organizate la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019], editor Petronel Zahariuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (în pregătire).
 • Daniel Niță-Danielescu, Importanţa testamentului duhovnicesc al părintelui Nifon Ionescu de la schitul Prodromu, în Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Lucrările Conferinței internaționale organizate la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019], editor Petronel Zahariuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (în pregătire).
 • Marius Chelcu, Tătăraşi – locuire şi teritoriu la marginea târgului, pe moşie mănăstirească, în Importanţa testamentului duhovnicesc al părintelui Nifon Ionescu de la schitul Prodromu, în Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Lucrările Conferinței internaționale organizate la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019], editor Petronel Zahariuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (în pregătire).
 • Cătalina Chelcu, Date despre restaurarea mănăstirii Trei Ierarhi din Iași și a unora dintre bisericile de pe moșiile sale, la mijlocul secolului al XIX-lea), în Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Lucrările Conferinței internaționale organizate la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019], editor Petronel Zahariuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (în pregătire).
 • Elena Bedreag, Mănăstirea Adam: ctitorii, averile și închinările sale, în Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Lucrările Conferinței internaționale organizate la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019], editor Petronel Zahariuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (în pregătire).
 • Petronel Zahariuc, Noi informații despre legăturile dintre Țările Române și mănăstirea Zograf de la Muntele Athos (secolele XV-XIX), în Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Lucrările Conferinței internaționale organizate la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019], editor Petronel Zahariuc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020 (în pregătire).
 • Petronel Zahariuc, O lumină în hotarul Iașilor: mănăstirea Aron Vodă, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol», Iași, t. LVI, 2019, p. 31-95.
 • Petronel Zahariuc, Despre închinarea mănăstirii Adam la mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai, în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, XXXVII, 2019, p. 439-444.
 • Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Un izvod de documente al mănăstirii Dobrovăț, păstrat în arhiva mănăstirii Zograf de la Muntele Athos, în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, XXXVII, 2019, p. 235-170.
 • Cătălina Chelcu, Iconomia bisericească, unul din temeiurile justiției penale în Moldova, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, t. LVI, 2019, p. 115-123.

Presentations 

1. International Colloquium (organised in the framework of the project): Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX) [Les Roumains et la Chrétienté Orientale (les XIVe-XXe siècles)], Facultatea de Istorie, Univeristatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27-28 septembrie 2019

Programme:
 •  Laurențiu Rădvan (Iași), De la Melentie Balica la Grigore al II-lea Ghica: evoluția lăcașurilor de la Frumoasa (From Melentie Balica to Grigore II Ghica: the evolution of the places of worship in Frumoasa)
 • Daniel Niță-Danielescu (Iași), Legăturile cu Muntele Athos şi cu alte „Locuri Sfinte” din Răsărit în timpul domniilor din Moldova ale lui Constantin Mavrocordat (The relations with Mount Athos and with the other “Holy Lands” in the East during the Moldavian reigns of Constantin Mavrocordat)
 • Oana Rizescu (București), „Binele cel de obște” și scutirile mănăstirești: politica fiscală din Țara Românească în secolul al XVIII-lea (L’intérêt public et les biens monastiques: innovation dans la politique fiscale des princes valaques au XVIIIe siècle)
 • Matei Cazacu (Paris), Un negustor epirot ctitor în Oltenia: monahul Antonie de la Iezer (1628-1719) și neamul său (secolele XVII- XIX) [Un marchand épirote fondateur en Oltenia : le moine Antonie d’Iezer (1628-1719) et ses parents (les XVIIe– XIXe siècles)]
 • Ovidiu Cristea (București), Ovidiu Olar (București), Radu cel Mare, Neagoe Basarab și Patriarhia ecumenică: observații și ipoteze în jurul „Vieții Sfântului Nifon” (Radu le Grand, Neagoe Basarab et la Patriarchie œcuménique : des observations et des hypothèses autour de la « Vie de Saint Niphon »)
 • Liviu Pilat (Iași), Vizita patriarhului Ioasaf și relațiile Moldovei cu Patriarhia de Constantinopol în vremea lui Alexandru Lăpușneanu (The visit of Patriarch Joasaphus and the relations between Moldavia and the Patriarchy of Constantinople during the reign of Alexandru Lăpușneanu)
 • Ştefan Gorovei (Iași), Un „dosar” definitiv închis: Ohrida și istoria românească (Un « dossier » fermé définitivement : Ohrid et l’histoire roumaine)
 • Emil Dragnev (Chișinău), Ohrida, Moldova și Rusia Moscovită, noile contexte ale legăturilor artistice după căderea Constantinopolului (L’Ohrid, la Moldavie et la Russie Moscovite, les nouveaux contextes des relations artistiques après la chute de Constantinople)
 • Ioan-Augustin Guriţă (Iași), Închinări, dezînchinări, reînchinări. Aspecte privitoare la statutul metoacelor din Moldova și Țara Românească (secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea) [Submissions, submission cancellations, resubmissions. Aspects concerning the status of the metochions within Moldavia and Walachia (18th century – early 19th century)]
 • Gheorghe Lazăr (București), Doctorul Spirea si destinul ctitoriei sale bucurestene, metoh al manastirii Grigoriu (Muntele Athos) [Le docteur Spirea et le destin de sa fondation de Bucarest, métoque du monastère de Grégoriou (le Mont Athos)]Mariana Lazăr (București), Un pelerin la Sfintele Locuri și actul său ctitoricesc – Hagi Stoian clucerul (Un pèlerin à la Terre Sainte et son acte fondateur – Hagi Stoian le clucer)
 • Mihai-Bogdan Atanasiu (Iași), Un pomelnic al mănăstirii Sfântul Nicolae Domnesc din Popăuți (Botoșani) [An akathist of the monastery of Sfântul Nicolae Domnesc of Popăuți (Botoșani)]
 • Mihai Mîrza (Iași), Conducerea Mitropoliei Moldovei în anii vacanței chiriarhale: 1842-1844 (The management of the Moldavian Metropolis in the years of the kyriarhia vacancy: 1842-1844)
 • Ina Chirilă (Iași), Din preocupările istoriografice ale lui Gheorghe Ghibănescu: bisericile ieșene (Des préoccupations historiographiques de Gheorghe Ghibănescu : les églises de Yassy
 • Cătalina Chelcu (Iași), Date despre restaurarea mănăstirii Trei Ierarhi din Iași și a unora dintre bisericile de pe moșiile sale, la mijlocul secolului al XIX-lea)
 • Ion Gumenâi (Chișinău), Activitatea literar-spirituală a lui Paisie Velicicovski reflectată în opera arhimandritului Andronic Popovici (L’activité littéraire-spirituelle de Païssy Vélitchkovsky reflétée dans l’œuvre de l’archimandrite Andronic Popovici) Maria Magdalena Székely (Iași), Semnificația unor danii moldovenești la Locurile Sfinte (The significance of Moldavian donations for the Holy Land) Florin Marinescu (Atena), Relațiile între Țările Române și mănăstirea athonită Esfigmenu. Arhiva românească a acestei mănăstiri (Les relations entre les Pays Roumains et le monastère athonite d’Esphigmenou. L’archive roumaine de ce monastère)Mihai-Cristian Amăriuţei (Iași), Lidia Cotovanu (București), Ovidiu Olar (București), Documente românești din Biblioteca Universității Indiana (SUA) referitoare la relațiile Sinaiului cu Țările Române (secolele XVII – XIX) [Documents roumains de la Bibliothèque de L’Université d’Indiana (les États Unis) concernant les relations de Sinai avec les Pays Roumains (les XVIIe – XIXe siècles)]
 • Ciprian-Lucrețius Suciu (Salonic), Duhovnici români la Athos: Ieromonahul Dometie Trihenea, superior al chiliei „Sfântul Ipatie” și stareț al sfintei mănăstiri Zografu (cu un cuvânt al lui Florin Marinescu) [Romanian confessors in Athos: the hieromonk Dometie Trihenea, abbot of the hermitage “Saint Ipatie” and of the holy monastery of Zographou (with a word by Florin Marinescu)]
 • Lidia Cotovanu (București), Despre închinarea controversată a mănăstirii Potoc-Butoiul la Sfântul Ștefan de la Meteora (sec. XVI-XVII) [Une dédicace controversée : l’aphierosis du monastère valaque de Potoc-Butoiul à St-Étienne des Météores (seconde moitié du XVIe siècle)]
 • Daniel Niță-Danielescu (Iași), Importanţa testamentului duhovnicesc al părintelui Nifon Ionescu de la schitul Prodromu (The importance of the confessional testament of father Nifon Ionescu within the hermitage of Prodrome)
 • Marius Chelcu (Iași), Tătăraşi – locuire şi teritoriu la marginea târgului, pe moşie mănăstirească (Tătăraşi – habitation and territory on the outskirts of the bourg, on a monastic estate)
 • Elena Bedreag (București), Mănăstirea Adam: ctitorii, averile și închinările sale (The Adam monastery: its founders, its wealth and its submissions)
 • Petronel Zahariuc (Iași), Noi informații despre legăturile dintre Țările Române și mănăstirea Zograf de la Muntele Athos (secolele XV-XIX) [De nouvelles informations sur les relations entre les Pays Roumains et le monastère de Zographou du Mont Athos (les XVe-XIXe siècles)]

2. Other presentations at international scientific gatherings

III. National scientific gatherings

 • Petronel Zahariuc, O pagină luminoasă din istoria monahismului românesc: schimonahia Safta Brâncoveanu, At: Conferinţa Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”din Iaşi, Iaşi, 5-8 June 2019.
 • Petronel Zahariuc, „Popa Vârnav zice da!” Noi informații din biografia unui unionist: Sofronie (Scarlat) Vârnav, At: Simpozionul național: 160 de ani de la Unirea Principatelor. Oameni, fapte și idei din domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, 17 May 2019,
 • Marius Chelcu, Iaşii fostelor zidiri: incinta mănăstirii Barnovschi din Iaşi, At: Conferinţa  Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”din Iaşi, Iaşi, 5-8 June 2019.
 • Marius Chelcu, Acte ale unui dosar de judecată din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, At: Scris şi scriitură în Evul Mediu românesc Colloquium, organised by Muzeul Bucovinei Suceava and Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Suceava, 8-9 November 2018.
 • Marius Chelcu, Fragmente din istoria oraşului Iaşi: oameni şi locuri, At: Paper Session by Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie. Filiala Iaşi, Academia Română, Iaşi, 12 March 2019.
 • Cătălina Chelcu, Despre ctitorul şi închinarea unei mănăstiri vrâncene, At: Conferința „Patrimoniul cultural. Cercetare, valorificare, promovare”, ediția a IX-a, Chişinău, 30-31 May 2017
 • Cătălina Chelcu, „Iar ce desăvârșită hotărâre rămâni la mila înălțimii tale”. Temeiurile justiției domnești în Moldova în materie penală, At: Conferinţa Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”din Iaşi, Iaşi, 5-8 June 2019.
 • Ioan-Augustin Guriță, Legea secularizării averilor mănăstirești și lăcașurile monahale ieșene, At: Conferința „160 de ani de la Unirea Principatelor. Oameni, fapte și idei din domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 17 May 2019.
 • Silvia Amănălăchioaie, „Ca să-i fie de la noi uric și danie sfintei mănăstiri”: moșia mănăstirii Galata, At: Zilele Universității „AL. I. CUZA” la Facultatea de Istorie:  Colocviile Şcolii Doctorale, ediţia a XII-a, 25-26 October 2019.

Reviews

 • Petronel Zahariuc, review of Alin-Mihai Gherman, Un document inedit de la Aron vodă Tiranul și urmările lui, In: Istorie și cultură. In honorem academician Andrei Eșanu, ed. Constantin Manolache, Chișinău, 2018, p. 183-190, In: „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iași, LV, 2018, p. 445-450.
 • Cătălina Chelcu, review of Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova, Chişinău, Editura Enciclopedică, 2016, 503 p., In: „Tyragetia”, s. n., XI [XXVI], nr. 2, Chişinău, 2017, p. 41-50.

Scientific results for 2018

Books

Articles

 • Petronel Zahariuc, Câteva date despre mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, şi nu numai, desprinse din documentele arhivei româneşti de la Protaton (Muntele Athos). In: tudii și materiale de istorie medie 35 (2017), 109-165 (RIH, CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Date despre legăturile mănăstirii Filotheu (Muntele Athos) cu Țara Românească. In: Studii și materiale de istorie medie 35 (2018) (ERIH, CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Ovidiu Cristea, Un document rar de la Protaton (1631) și povestea sa. In: Revista Istorică 1-2 (2018) (ERIH)
 • Petronel Zahariuc, O contribuție la istoria mănăstirii Neamț. Două izvoade cu odoarele ei (1800 și 1856). In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” 14 (2017), 335-369 (CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Câteva case din Iași (Adamachi, Bosie, Cerchez) în 50 de documente de istorie ieșeană din secolul al XVIII-lea. In: Archiva Moldaviae 10 (2018), 363-422 (CEEOL)
 • Marius Chelcu, Economic Status of Moldavian Monasteries in the 18th Century. Notes on income and expense lists. In: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” 15 (2018) (CEEOL).
 • Laurențiu Rădvan, Din urmările ocupației ruse în Moldova (1739): cel mai vechi plan al Iașilor. In: Studii și materiale de istorie medie 35 (2017), 195-218 (with Mihail Anatolii Ciobanu) [CEEOL, ERIH]
 • Laurențiu Rădvan, Lămuriri finale privind Podul Verde din Iași. In: Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie 63 (2017), 327-347 (CEEOL)
 • Ioan-Auguston Guriță, Social and Economic Reasons for Founding New Monasteries and Sketes in the 18th Century Moldavia. In: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” 15 (2018) (CEEOL)
 • Ioan-Auguston Guriță, Sorin Grigoruță, O catagrafie inedită a Mănăstirii Coşula (1850). In: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” 15 (2018) (CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Les monastères de Neamt et Secu (Moldavie) et leurs activités économiques jusqu’au milieu du dix-neuvième siècle. In: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” 15 (2018) (CEEOL).

Presentations

International
 • Petronel Zahariuc, Romanian Documents of the Archives of the Hagiorite Monastery of Zographou (A General Survey). Delivered at: Research network dedicated to the history of the monastic economy. Does monastic economy matter? Religious patterns of economic behavior (Workshop II), Centre for Advanced Study Sofia (CAS), Bulgaria, 10-11 November 2018 (in collab. with Ivan Biliarsky, Gheorghe Lazăr and Dimiter Peev).
 • Gheorghe Lazăr, Marchands grecs et leurs établissements religieux en Valachie. Le cas des frères marchands Pepano et leur fondation monastique de Codreni (XVIIe-XVIIIe siècles). Delivered at: Research network dedicated to the history of the monastic economy. Does monastic economy matter? Religious patterns of economic behavior (Workshop II), Centre for Advanced Study Sofia (CAS), Bulgaria, 10-11 November 2018
 • Petronel Zahariuc, Muntele Athos și Marea Unire. Delivered at: “Great Union of 1918 – History and Actuality” International Conference, Iași,22-24 March 2018.
 • Cătălina Chelcu, Condica de documente a mănăstirii Vizantea (ținutul Putna) – sursă pentru o istorie economică. Delivered at: Viața cotidiană în spatial est-european din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare International Conference, Chișinău, 30 October 2018.
 • Daniel Niță-Danielescu, Pimen Georgescu (1853 -1934) – Mitropolitul Unirii celei Mari. Delivered at: “Great Union of 1918 – History and Actuality” International Conference, Iași, 22-24 March 2018.
 • Ioan-Augustin Guriță, Elita eclesiastică şi idealul naţional. Episcopii din Moldova istorică în anul Marii Uniri. Delivered at: “Great Union of 1918 – History and Actuality” International Conference, Iași, 22-24 March 2018.
National
 • Petronel Zahariuc, Despre arhiva româneasca a unei mănăstiri athonite (Dohiar) și despre istoria unei manastiri din Țara Româneasca (Slobozia lui Enache). Delivered at: Simpozionul Martorii timpului. Sursele unei istorii (pre)moderne românești în Moldova și Valahia, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucharest, 21 September 2018.
 • Petronel Zahariuc, Istorii, istorie și istoriografie la Mănăstirea Neamț (sec. al XIX-lea) . Delivered at:  Sesiunea Anuală de Comunicări a Institutului de Istorie „N. Iorga”, Bucharest, (Memoria istorică și construcția socială a trecutului), 6-7 December 2018.
 • Ioan-Augustin Guriță, Biserica Ortodoxă şi unitatea românească în veacul al XVIII-lea. Delivered at: Congresul Naţional de Teologie „Unitate eclesială și unitate națională”, Patriarhia Română, Bucharest, 20-24 May 2018.
 • Ioan-Augustin Guriță, „Ca nişte ctitori să fie volnici a-i lua sama”. Surse pentru o istorie a dreptului de ctitorie în Moldova (sfârşitul secolului al XVII-lea–începutul secolului al XIX-lea). Delivered at:  Simpozionul național Martorii timpului. Sursele unei istorii (pre)moderne românești în Moldova și Valahia, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucharest, 21 September 2018.
 • Elena Bedreag, Practici succesorale, practici comemorative. Despre familie și discurs religios  în documentele premoderne românești. Delivered at:  Al XVIII-lea Congres Naţional de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 10-12 May 2018.
 • Elena Bedreag, „Sufletul meu îl spînzur de sufletul Zmaragdii”. Daniile în favoarea Bisericii și mecanismele succesiunii în Moldova veacurilor al XVII-lea și al XVIII-lea. Delivered at: Institutul de Istorie „N. Iorga”, București, 19 November 2018.
 • Laurențiu Rădvan, Uliță, ulicioară, hudiță. O tipologie a străzilor din orașele țărilor române la sfârșitul evului mediu și începutul epocii moderne. Delivered at: Conferința Națională a  Comisiei de Istorie a Orașelor, cu tema Transporturile și comunicațiile din orașe, Muzeul “Carol I”, Brăila (10-12 May 2018).

Reviews

 • Petronel Zahariuc, review of Каталог славянских рукописей монастыря Нямцm, volume by Petr Jgun (Пётр Жгун), Serpuhov, 2017, 343 p. In: Studii si Materiale de Istorie Medie 25 (2017), 406-411.
 • Petronel Zahariuc, review of Ioan-Augustin Guriță, Gavriil Callimachi, Mitropolit al Moldovei (1760-1786), Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 491 p.  In: Studii si Materiale de Istorie Medie 25 (2017), 434-438.
 • Petronel Zahariuc, review of Documenta Romaniae Historica, B. Țara Românească, vol. XXIX (1643-1644), volume by Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr (coordinators), Florina Manuela Constantin, Oana Mădălina Popescu, Constanța Vintilă-Ghițulescu, Ed. Academiei Române, București, 2017, 1023 p. In: Studii si Materiale de Istorie Medie 25 (2017), 416-420.
 • Petronel Zahariuc, review of Marius Chelcu, Oraşul Tecuci. Stăpanirea şi organizarea teritoriului urban pană la Regulamentul Organic, Cluj-Napoca, Academia Romană, Centrul de Studii Transilvane, 2015, 245 p.. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi 63 (2017), 510-513.
 • Petronel Zahariuc, review of Acta et epistolae. Transilvania în relațiile cu Moldova și Țara Românească (sec. XVII) [Transylvania’s Relations with Moldavia and Wallachia (17th Century)], edited by Susana Andea, Avram Andea, Cluj-Napoca/Gatineau, Editura Argonaut/Symphologic Publishing, 2016, 358 p. In: Archiva Moldaviae 10 (2018), 443-447.
 • Petronel Zahariuc, review of Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada războiului ruso-turc (august 1808 – iunie 1809), volume by Demir Dragnev, Larisa Svetlicinâi, Teodor Candu, Tudor Ciobanu, București/Brăila, Editura Istros, 2017, 884 p.. In: Archiva Moldaviae 10 (2018), 450-455.

Scientific results for 2017

Articles

 • Petronel Zahariuc, O însemnare despre mănăstirea Precista din Galați pe o carte de la mănăstirea Karakalu de la Muntele Athos. In: Studii şi materiale de istorie medie 15, 2017, (in press) (CEEOL)
 • Petronel Zahariuc, Ioan-Augustin Guriță, Documente de la Constantin Brâncoveanu păstrate în arhiva mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos</em. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi, s. n., istorie, 63, 2017, (in press) (CEEOL)
 • Laurențiu Rădvan, Andrei Melinte, Alimentarea cu apă în orașul Iași: influențe, rețea, tehnologie (secolul al XVII-lea – jumătatea secolului al XIX-lea). In: Historia Urbana, 25, 2017, p. 173-215 (Scopus)
 • Gheorghe Lazăr, Condica de „milostenii și cheltuieli” a bisericii Sfântul Dumitru din Suceava (1759-1765). In: Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., Istorie, 63, 2017, (in press) (CEEOL)
 • Ioan-Augustin Guriță, Viaţă cotidiană în Mănăstirea Neamţ la începutul veacului al XIX-lea. Note pe marginea unui manuscris. In: Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., Istorie, 63, 2017 (in press) (CEEOL)
 • Elena Bedreag, Alianţele şi solidarităţile boierilor Ruseteşti în Ţara Românească. In: Studii şi materiale de istorie medie, 35, 2017 (in press) (CEEOL)
 • Cătălina Chelcu, Legal and Tax System in Moldavia (Late 16th Century – 17th Century). The Case of the Dedicated Monasteries. In: Tyragetia. Istorie. Muzeologie, serie nouă, 11[26], no. 2, Chişinău, 2017, p. 41-50 (ERIH Plus)

Presentations

International
National
 • Petronel Zahariuc, Despre același ieromonah Andronic de la mănăstirile Neamț și Secu, însă despre o altă călătorie: la Ierusalim (1859), la Zilele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, Facultatea de Istorie, Iaşi, 27-28 octombrie 2017;
 • Petronel Zahariuc, „Soitarii” și „meterhaneaua” sau despre alaiurile domnilor la venirea în scaun în veacul fanariot, la colocviul național: Istoria culorilor. Intersecții cromofile și cromofobe, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, și Facultatea de Litere, Universitatea din București, 25 noiembrie 2017.
 • Ioan-Augustin Guriță, Încercările unei generaţii. Putneni în administraţia bisericească din Moldova (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea), „Colocviile Putnei”, XX, 30 august-2 septembrie 2017, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Dragomirna.
 • Ioan-Augustin Guriță, Despre o cronică măruntă de la începutul veacului al XIX-lea, Zilele Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice și cercetătorilor, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 27-28 octombrie 2017.
 • Laurențiu Rădvan, Cu privire la aprovizionarea cu apă a orașului Iași (sec. XVII-XVIII), la conferinţa naţională „Monumentul”, Muzeul Unirii Iași (28-29 septembrie 2017).