Results

Scientific results for 2021

Articles

 • Petronel Zahariuc, Contribuții la istoria Mitropoliei Moldovei și a Catedralei Mitropolitane din Iași de la mijlocul secolului al XVI-lea la mijlocul secolului al XVIII-lea, în vol. Istoria Catedralei și a ansamblului mitropolitan din Iași, volume edited by Petronel Zahariuc and Mihai-Daniel Isai, Editura Doxologia, Iași, 2021, p. 13-171.
 • Petronel Zahariuc, Les relations des Pays Roumains avec le Monastère de Zographou du Mont Athos (les XVe-XIXe siècles), in„Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iași, LVIII, 2021, p. 235-295.
 • Petronel Zahariuc (editor), Chiriac Râmniceanul, Despre Mănăstirile de la Muntele Athos și din Țara Românească, în vol. Românii și Creștinătatea Răsăriteană (secolele XIV-XX), volume edited by Petronel Zahariuc, Editura Doxologia, Iași, 2021, p. 490-515.
 • Petronel Zahariuc, Manuscrise și cărți slave și românești din Biblioteca „Dumitru Stăniloae” a Bibliotecii Mitropoliei Moldovei și Bucovinei: completări și îndreptări, în Istoria Catedralei și a ansamblului mitropolitan din Iași, volume edited by Petronel Zahariuc and Mihai-Daniel Isai, Editura Doxologia, Iași, 2021, p. 461-480.
 • Petronel Zahariuc, Le sceau le plus ancien de Câmpulung Moldovenesc, în Persevera lucere. Studia in memoriam Octaviani Bounegru, edited by Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2021, p. 325-340.
 • Petronel Zahariuc, Documente „pierdute”, documente regăsite (câteva acte româno-slave din Biblioteca Județeană „Astra”, Sibiu), in „Studii și materiale de istorie medie”, XXXIX, 2021, p. 371-385.
 • Lidia Cotovanu, Le ktitorikon dikaion, les patriarches grecs et les limites du pouvoir absolu des princes valaques. Autour de la prétendue réforme monastique de Matei Basarab (1632-1654), in I. Biliarsky, M. Mitrea,  A. Timotin, (ed.), Religious Rhetoric of Power in Byzantium and South-Eastern Europe. Proceedings of the session held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2-6 September 2019), Brăila 2021: Ed. Istros, p. 241-272.
 • Lidia Cotovanu, The Naturalization of Greeks in the Romanian Principalities of Wallachia and Moldavia: Disputed Meanings, Contested Interpretations, in A. Cușco, Fl. Solomon, K. Clewig (ed.), Migration and Population Politics during War(time) and Peace(time): Central and Eastern Europe from the Dawn of Modernity to the Twentieth Century, Cluj 2021: Mega, p. 65-87, with the Greek version Η πολιτογράφιση (naturalisation) των Ρωμιών/Γραικών στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες : ένα ψευδές ιστοριογραφικό πρόβλημα, in P. Kimourtzis, A. Mandylara, N. Mpoumparis (éd.), Η Ιστορία, μία καλή τέχνη. Κείμενα αφιερωμένα στον Γ.Β. Δερτιλή, Asini, Athènes 2021, p. 95-115.
 • Lidia Cotovanu, Fondul de carte greacă veche al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei păstrat în Biblioteca „Dumitru Staniloae” din Iaşi, in vol. Istoria Catedralei și a ansamblului mitropolitan din Iași, volume edited by Petronel Zahariuc și Mihai-Daniel Isai, Editura Doxologia, Iași, 2021, p. 463-513, cu ilustraţii.
 • Laurențiu Radvan, Urban history research in Romania in the last 30 years: sources, topics, methods, limits, in „Annales Universitatis Apulensis”, series historica, 25, 2021, p. 77-91.
 • Marius Chelcu, The Portrait of a High Moldavian Clerk in Mid-19th Century, in vol. Social and Administrative Elite in the Romanian Space (15th-19th Century), edited by Mihai-Bogdan Atanasiu, Cristian Ploscaru, Hartung-Gorre Publishers, Konstanz, 2021, p. 239-262 [ISBN 978-3-86628-692-4]
 • Mihai Mârza, Biserica Sf. Apostol Andrei din Iași, la începuturi: ctitorii, averea și breslele aparținătoare, in „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iași, LVIII, 2021, p. 297-315.
 • Gheorghe Lazăr, Danii româneşti în favoarea aşezămintelor ortodoxe sud-dunărene. Noi mărturii documentare, in „Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, s n., istorie, t. LXVII, 2021, p. 121-138.
 • Aleksandr Stykalin, Ioan-Augustin Guriţă, Din corespondenţa arhimandritului Iuliu Scriban cu arhiereul Arsenie Stadniţki păstrată la Moscova, in „Analele Ştiințifice ale Universității «Al. I. Cuza»”, Iași, s. n., Istorie, LXVII, 2021, p. 139-160.

Presentations 

 • Petronel Zahariuc, Despre închinarea mănăstirii Dobrovăț la Muntele Athos și alte câteva pagini din istoria ei, comunicare la Conferința anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași, Iași, 4-6 June 2021.
 • Petronel Zahariuc, Două pagini de istorie a Moldovei: mănăstirea Căpriana și Petru Rareș: mănăstirea Crisciatic și Muntele Athos, la Simpozionul național al Facultății de Istorie, în cadrul Zilelor Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 29-30 October 2021.
 • Radu G. Păun, La prière du livre. Sur l’idéologie de l’imprimé en Valachie (XVIe siècle), comunicare la colocviul internațional: La coopération entre les peuples du Sud-Est européen du Moyen Âge à l’époque moderne. Romanian Academy, Institute for South-Eastern European Studies, Bucharest, 6-7 October 2021.
 • Radu G. Păun, În urma Domnului. Domnia și cartea tipărită în Ţara Românească (secolele al XVI-lea – al XVII-lea), delivered at: Modele de principi – principi model / Ideal Rulership – Ideal Rulers, Universitatea «Al. I Cuza» Iași. Faculty of History, Iași, 5-7 Nvember 2021 (Colloquia Classica et Medioevalia Iassiensia)
 • Gheorghe Lazăr, Un ctitor de altădată şi neamul lui: Milco din Baia de Aramă, delivered at: Commission for Heraldry, Genealogy and Sigilography, Iasi chapter of the Romanian Academy and the “Sever Zotta” Institute for Geneaology and Heraldry, 9 November 2021.
 • Marius Chelcu, Cu casă şi dugheană pe locul mănăstirii. Economie, locuire şi urbanism la Iaşi, la Conferinţa Anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria” (I). Din istoria oraşului Iaşi: oameni, locuri, instituţii, organized by the “Regina Maria” City Museum, Iaşi, 27-28 August 2021.
 • Mihai Mîrza, The Preludeto Secularization: the Fortunes of the Dedicated Convents from Moldavia in the Early Years After 1821, Conferința internațională: An Epoch Threshold? The Year 1821 in hhe History of South-East Europe, at Bicentennial, 23-25 September 2021, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași.
 • Mihai Mîrza, Biserica și parohia Sf. Andrei din Iași, la începuturi, delivered at: Conferinţa Anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria” (I). Din istoria oraşului Iaşi: oameni, locuri, instituţii, organized by the “Regina Maria” City Museum, Iaşi, 27-28 August 2021.
 • Ioan-Augustin Guriță, Ctitori mari şi ctitorii „mici” în Moldova veacului fanariot. Conexiuni genealogice şi solidarităţi familiale, delivered at: Commission for Heraldry, Genealogy and Sigilography, Iasi chapter of the Romanian Academy and the “Sever Zotta” Institute for Geneaology and Heraldry, 9 November 2021.
 • Ioan-Augustin Guriță, „Și acum trimiteți pre fiii voștri ca să ia preoția de la arhiereii Țării Moldovei”. Putnenii și românii ortodocși din Transilvania în veacul al XVIII-lea, delivered at: „Colocviile Putnei”, XXV, 4 March 2021, Putna Monastery.
 • Ioan-Augustin Guriță, Misail Chisăliță, egumen al Putnei și episcop de Rădăuți. Contribuții biografice, delivered at: „Colocviile Putnei”, XXV, 4 March 2021, Putna Monastery.
 • Ioan-Augustin Guriță, Pagini din istoria unui important monument la Iaşilor: Biserica Sfântul Gheorghe – “Mitropolia Veche” în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, delivered at: Conferinţa Anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria” (I). Din istoria oraşului Iaşi: oameni, locuri, instituţii, organized by the “Regina Maria” City Museum, Iaşi, 27-28 August 2021.